china

แฮ็กเกอร์ อ้างว่าได้ขโมยข้อมูลพลเรือนจีนกว่าพันล้านรายชื่อ แล้วนำไปประกาศขายผ่านเว็บมืด

แฮ็กเกอร์นามว่า “ChinaDan” อ้างว่าเจ้าตัวสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวของพลเรือนจีนได้ทั้งหมดประมาณพันล้านรายชื่อ แล้วนำไปเสนอวางจำหน่ายผ่านเว็บมืดแห่งหนึ่งในราคา 10 bitcoin หรือราว 7.2 ล้านบาท ChinaDan กล่าวว่าข้อมูลหลุดทั้งหมด มีต้นแหล่งมาจาก Database ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ (Shanghai National Police) โดยข้อมูลส่วนตัวของพลเรือนจีนที่วางขายประกอบไปด้วย ชื่อนามสกุลจริง, ที่อยู่, หมายเลขประจำตัวประชาชน, เลขโทรศัพท์ และประวัติการก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ ChinaDan ได้เปิดเผยข้อมูลพลเรือนจีนจำนวน 750,000 รายชื่อ พร้อมให้รายละเอียด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่หลุดออกมานั้นเป็นของจริง และยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวได้ดึงมาจากผู้ให้บริการ Cloud ท้องถิ่นที่ใช้ Aliyun (Alibaba Cloud) ซึ่งเป็นระบบส่วนหนึ่งของเครือข่ายในหน่วยงานตำรวจจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Zhao Changpeng CEO ของ Binance ชี้ว่าการรั่วไหลครั้งนี้ น่าจะเกิดขึ้นมาจากฐานข้อมูลของ ElasticSearch ที่หน่วยงานรัฐบาลจีนใช้งาน ได้เปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้ตั้งใจ   BleepingComputer ระบุว่าถ้าหากข้อมูลหลุดตัวนี้เป็นของจริง จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด ที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศจีน ที่มา: BleepingComputer

5 Jul 22 5:26 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top