Tag: Google Assistant

Stadia

Stadia พร้อมช่วยเกมเมอร์ด้วยระบบ ‘ผู้ช่วย’ เมื่อผู้เล่นผ่านจุดยาก ๆ ไม่ได้

ระบบอินเทอร์เน็ตสามารถหาไกด์โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งหนังสือ แต่ทีมงาน Google สามารถทำการค้นหาไกด์รวดเร็วยิ่งขึ้น

Apple ซื้อบริษัทที่เคยช่วยทำ AI Voice ให้ Alexa และ Google Assistant

บริษัท Apple ได้เข้าซื้อบริษัท PullString ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคระบบปัญญาประดิษฐ์ด้านการสื่อสารสำหรับแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ