Tag: BBC

ทีมสร้าง Watch Dogs Legion ได้ออกรายการทางการเมืองทางช่อง BBC เพราะประเด็นในเกม

เชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนได้เห็นรายละเอียดของเกมอย่าง Watch Dogs Legion กันไป ก็น่าจะมีความเห็นแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองการปกครองของอังกฤษที่กำลังมีประเด็นในเรื่องของ Brexit ที่ทางอังกฤษประกาศว่าจะออกจากสหภาพยุโรปและมีการลงประชามติไปแล้ว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็น่าสนใจมากพอที่จะให้ทาง BBC นำผู้พัฒนาเกมมาพูดคุยในรายการข่าวทางการเมืองได้แล้ว