Tag: Amazon Games

Michael Frazzini

Michael Frazzini หัวหน้า Amazon Games ประกาศลาออกจากบริษัทแล้ว

Michael Frazzini หัวหน้าของ Amazon Games ได้ประกาศอำลาจากตำแหน่ง พร้อมลาออกจาก Amazon อย่างเป็นทางการ หลังจากทำงานในบริษัทดังกล่าวมานาน 18 ปี Frazzini เผยรายละเอียดสาเหตุการลาออกจาก Amazon ผ่าน LinkedIn ก็เพราะมีความปรารถนาต้องการพักผ่อนจากการทำงานมานานแล้ว โดยเขาเขียนอธิบายไว้ว่า... "ช่วงเวลาที่ผ่านมา ...

Amazon Games จ้างอดีตกรรมการผู้จัดการ Watch Dogs Legion เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเกม ‌Multiplayer‌ ตัวใหม่ ‌

PC Gamer รายงานจาก Hollywood Reporter เผยว่า Amazon Games ได้จ้าง Alexandre Parizeau อดีตกรรมการผู้จัดการของ Ubisoft Toronto เคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกม Watch Dogs Legion, Starlink, Far ...