Tag: US Military

กองทัพอากาศสหรัฐฯ เตรียมยกเลิกการใช้แผ่น Floppy Disk ในการจัดการระบบอาวุธนิวเคลียร์แล้ว

ข่าวนี้เรียกได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงมหาศาลที่เกิดขึ้นกับทางกองทัพสหรัฐอเมริกา หลังจากที่พวกเขาใช้ระบบการจัดการอาวุธนิวเคลียร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุค 1970 มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยการใช้แผ่น Floppy Disk มาอย่างยาวนาน ในที่สุดก็มีการยกเลิกการใช้งานเจ้าแผ่นดิกส์ตัวนี้แล้ว