Tag: Innocent Life : A Futuristic Moon

“Innocent Life : A Futuristic Moon” ใช้ชีวิตแบบชาวไร่ ณ โลกเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคต

คุณเคยสงสัยไหมว่า หากวันนึงการทำเกษตรแบบเดิม ๆ นั้นกำลังจะถูกแทนที่ด้วยเหล่าเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพที่สูง โลกของเกษตรกรรมในยุคนั้นจะออกมาเป็นรูปแบบไหน ??