Tag: Censored

เปรียบเทียบเกมเวอร์ชันสากล กับเวอร์ชันญี่ปุ่นที่โดนเซนเซอร์จนขัดใจ

CERO หรือหน่วยจัดเรตวิดีโอเกมของญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานตรวจสอบเนื้อหาเกมสำหรับเครื่องคอนโซลที่มีความเข้มงวดมาก