Tag: Blue Light

ผลวิจัยชี้ ฟังก์ชั่นกรองแสงสีฟ้าของโทรศัพท์มือถือ อาจทำให้ผู้ใช้นอนหลับได้ยากขึ้น

ยุคนี้เรามักจะเห็นผลวิจัยหรือสื่อหลายแห่งพูดกันว่า แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และมือถืออาจทำให้ประสาทตาของมนุษย์เสื่อมได้ เลยมีการใส่ฟิลเตอร์กรองแสงเข้ามา แต่ล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าฟิลเตอร์กรองแสงนี้จะมีผลเสียที่คาดไม่ถึงติดมาด้วย