Tag: Atari 2600

8 Gaming Accessories ที่โคตรไร้ประโยชน์

ความคิดสร้างสรรค์เอาไป 11/10 แต่การใช้งานเอาไป 1-2 คะแนนก็พอ Gaming Gear มีจุดประสงค์เพื่อให้เราได้เล่นเกมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับฝั่ง PC มีเม้าส์ คีย์บอร์ด และหูฟังหลายรูปแบบ หรือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเล่นให้แปลกใหม่กว่าเดิม อย่างล่าสุดของเล่นใหม่สำหรับ Nintendo Switch ที่ออกแบบเป็นลักษณะกล่องกระดาษที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเกมคอนโซล จนมาเป็น Nintendo Labo ...