Tag: Trade War

นโยบายเก็บภาษีจากเครื่องเกมคอนโซลถูกเลื่อน หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศเลื่อนการเก็บภาษีสินค้าจากจีน

ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศเลื่อนการเก็บภาษีสินค้าที่ผลิตจากจีน ซึ่งส่งผลให้นโยบายการเก็บภาษีเครื่องเกมคอนโซลจากจีน ถูกเลื่อนอีกรอบตามมา