Tag: Rhianna Pratchett

Rhianna Pratchett

มือเขียนบท Rise of the Tomb Raider ชี้เกมควรใส่ใจกับเนื้อเรื่องมากกว่านี้

Rhianna Pratchett นักเขียนบทจากเกม Rise of the Tomb Raider แสดงความเห็นว่าเกมควรใส่ใจกับเนื้อเรื่องมากขึ้นแม้ว่าเกมนั้นจะไม่ได้เน้นในส่วนของเรื่องราวต่างๆก็ตาม Rhianna Pratchett Rhianna Pratchett มือเขียนบท Rise of the Tomb Raider แสดงความเห็นผ่านงาน DICE ...