Tag: Miyamoto Shigeru

Miyamoto Shigeru

Miyamoto Shigeru ได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนันตัน จังหวัดเกียวโต

Miyamoto Shigeru นักออกแบบเกมในสังกัด Nintendo ได้รับเลือกให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ประจำเมืองนันตัน จังหวัดเกียวโต