Tag: Koichi Sugiyama

Koichi Sugiyama นักแต่งเพลงเกมตระกูล Dragon Quest เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 90 ปี

Gematsu รายงานจากเว็บไซต์ Blog ทางการของ Square Enix เผยว่า Koichi Sugiyama นักแต่งเพลงเกมตระกูล Dragon Quest ได้เสียชีวิตแล้วด้วยอายุวัย 90 ปี Square Enix เผยรายละเอียดว่า Sugiyama ได้เสียชีวิตในวันที่ ...