Tag: GoPro

GoPro เตรียมย้ายฐานผลิตออกจากจีน เหตุจากสงครามการค้าของ Trump

GoPro ได้ประกาศแผนที่จะย้ายฐานการผลิตของบริษัทออกจาประเทศจีนภายในกลางปี 2019 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ และประเทศจีนดำเนินต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและต้นทุนของบริษัท