Tag: Golden Sun

5 ซีรี่ส์เกมจาก Nintendo ที่สมควรมีภาคต่อเป็นอย่างยิ่ง

"ไม่ได้มีแค่ Super Mario และ The Legend of Zelda" นี่น่าจะเป็นประโยคในใจของสาวก Nintendo หลาย ๆ คนที่อยากจะบอกกับสาวกค่ายอื่น ๆ กับเหล่าเกมเมอร์ทั่ว ๆ ไป แต่แน่นอนว่าด้วยธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เราก็อดคิดไม่ได้ว่าสองซีรี่ส์เกมนี้ปู่นินเขาทำบ่อยจริง ๆ แต่แน่นอนเพราะทำแล้วมันขายได้ ...