Tag: digital

เงินจบเกมไม่จบ: ภาวะหมักดองของผู้เล่นในปัจจุบัน

เมื่อเกมที่มี มาก่อนเกมที่เล่น ตลอดระยะเวลา 25 นาทีในการบรรยายของ Tom Abernathy จาก Riot Games และ Richard Rouse III แห่ง Microsoft Game Studio มีการพูดถึงหัวข้อ Death to ...

Resident Evil 4 Ultimate HD Edition

Resident Evil 4 Ultimate HD Edition ลง PC

Capcom ปลุกผีกลับมาหลอกเงินแฟนๆกันอีกครั้งด้วยตัวเกม Resident Evil 4 ในรูปแบบอัพเกรด ปรับภาพให้คมชัดกันในระดับ HD ขายกันเมื่อไหร่ในราคาเ่ท่าไร แฟนๆไปชมกัน  http://www.youtube.com/watch?v=DQIneQvpxng Capcom เตรียมปล่อยเกม Resident Evil 4 Ultimate HD Edition ลง PC ...