Tag: Digimon World

Digimon World (2)

โปรดิวเซอร์กำลังพิจารณา นำเกม Digimon World ที่แฟน ๆ ชื่นชอบสมัย PS1 มาพอร์ต รีมาสเตอร์ หรือรีเมคใหม่

ระหว่างการไลฟ์พิเศษ Digimon Con ประจำปี 2022 ทาง Kazumasu Habu โปรดิวเซอร์ของเกมตระกูล Digimon ได้ออกมากล่าวว่า เขา "กำลังพิจารณาในแง่บวก" เชื่อว่าเกม Digimon World จะสามารถนำมาพอร์ต รีมาสเตอร์ หรือรีเมคเกมดังกล่าวมาลงเกมคอนโซลยุคใหม่ และ ...