Tag: Christofer Sundberg

Christofer Sundberg

ผู้สร้าง Just Cause ลั่น ! วงการเกมต้องการนวัตกรรมใหม่ๆ

ผู้ก่อตั้ง Just Cause ลั่นเกมไม่ใช่เรื่องเล่น วงการเกมต้องการนวัตกรรมใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่การสูบเงินผู้บริโภค Christofer Sundberg Christofer Sundberg ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง CCO ทีมพัฒนาเกม Avalanche Studios เจ้าของผลงานเกมสุดสร้างสรรค์อย่าง Just Cause ได้เปิดเผยมุมมองที่มีต่อวงการเกมไว้ว่า ถึงแม้วงการเกมและเทคโนโลยีจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากนั้นแต่ทว่ารูปแบบการทำธุรกิจกลับไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลย   ...