Tag: CCleaner

Windows Defender ของ Windows 10 ระบุว่าโปรแกรม CCleaner เป็นโปรแกรมที่เรา “อาจไม่ต้องใช้มัน”

คนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เชื่อว่าส่วนมากต้องรู้จักกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า CCleaner โปรแกรมนี้ถือเป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ผู้ใช้งาน PC Windows (เกือบ) ทุกคน เคยใช้ แต่ดูเหมือนว่าบน Windows 10 ตัวล่าสุดจะมองว่าเจ้าโปรแกรมนี้เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าให้แล้ว บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 มีสิ่งที่เรียกว่า Windows Defender เปรียบเสมือนโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัสหรือไฟล์แปลกปลอมในเครื่อง ...