Tag: BrainNet

นักวิทยาศาสตร์เชื่อมสมองของคน 3 คนเข้าด้วยกันเพื่อเล่นเกม Tetris

นักประสาทวิทยากลุ่มหนึ่งกำลังพัฒนาโปรเจกต์ "BrainNet" ซึ่งเป็นการทดลองการสื่อสารผ่านสมองที่เชื่อมต่อกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนดขึ้น