Tag: BlackBerry

BlackBerry Messenger เตรียมยุติการให้บริการเดือนพฤษภาคมนี้

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นหรือใช้งาน App BBM หรือ BlackBerry Messenger ของทาง BlackBerry กันมาบ้าง โดยเป็น App ที่เอาไว้ใชสนทนาทางเสียงและคัวอักษารเพื่อโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ ซึ่งหลังจากการเปลี่ยนผ่านมากมายในที่สุด BBM ก็เตรียมยุติการให้บริการในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว