Tag: Big Data

Watch Dogs 2 บอกอะไรเราเกี่ยวกับ Big Data

Watch Dogs 2 ได้พยายามสร้างบรรยากาศที่บรรยายถึงความน่ากลัวของ Big Data ให้ออกมาสมจริง เพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในสมัยนี้บริษัทส่วนใหญ่ต่างใช้ประโยชน์จากข้อมูลของประชากรเพื่อประสบความสำเร็จทางธุรกิจกันทั้งนั้น