Tag: ArtStation

Epic Games เข้าซื้อกิจการ ArtStation แพลตฟอร์มขายงานศิลปะชื่อดัง พร้อมปรับค่าธรรมเนียมลงมาเหลือ 12%

จากประกาศของ ArtStation เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าขณะนี้ Epic Games ได้เข้ามาซื้อกิจการของแพลตฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการต่อยอดกับเครื่องมือที่ทาง Epic Games มีอยู่ในมืออย่าง Unreal Engine ด้วยเช่นกัน การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ Epic Games ได้ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายผลงานบนเว็บลงมาให้เหลือเพียง 12% จากเดิม ...