Tag: achievements

Steam เตรียมจัดระเบียบเกมหลอกๆที่วางขายในร้านค้า เพื่อกันคนฟาร์ม Achievement

จะมาเก็บอย่างเดียว ไม่เล่นก็น่าเกลียดไปนะ อ่านพาดหัวข่าวแล้วอย่าเพิ่งตกใจ ว่า Steam จะเริ่มจัดการแบนเกมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติหรืออย่างไร แต่เป็นการจัดระเบียบระบบของเกมใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เล่นสามารถฟาร์มเกม Achievement ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพราะในตอนนี้ Steam กำลังเฝ้ามองหลายๆเกมที่ถูกออกแบบมาให้เก็บ Achievement โดยเฉพาะถูกจำกัดและเฝ้าระวังไม่ให้มีการฟาร์มเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งข้อมูลจากทาง SteamDB ที่โพสผ่านหน้า Twitter นั้นระบุว่า ...

เงินจบเกมไม่จบ: ภาวะหมักดองของผู้เล่นในปัจจุบัน

เมื่อเกมที่มี มาก่อนเกมที่เล่น ตลอดระยะเวลา 25 นาทีในการบรรยายของ Tom Abernathy จาก Riot Games และ Richard Rouse III แห่ง Microsoft Game Studio มีการพูดถึงหัวข้อ Death to ...