Tag: 3M

3M สั่งฟ้องร้อง ร้านค้าบนเว็บ Amazon ข้อหาขายหน้ากาก N95 ปลอม และขายเกินราคาเกินมาตรฐาน

3M ประกาศฟ้องร้องต่อศาล ถึงร้านค้าบุคคลที่สามรายหนึ่งใน Amazon ชื่อร้านว่า "KMJ Trading Inc." ข้อหาผลิตและวางจำหน่ายหน้ากาก N95 ปลอม