Prince of Persia: The Sands of Time Remake

ยังไม่เลิกทำ ! Prince of Persia: The Sands of Time Remake ดีเลย์การวางจำหน่ายโดยไม่มีกำหนด

ติดโรคเลื่อนอีกครั้งสำหรับเกม Remake ของ Ubisoft ที่หลายคนรอคอย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ทีมพัฒนาเกม Ubisoft ประกาศเลื่อนดีเลย์การวางจำหน่ายเกม Prince of Persia: The Sands of Time Remake อีกครั้ง โดยระบุว่าเกมดังกล่าวจะ “ไม่ตั้งเป้าวางจำหน่ายในช่วงปีงบประมาณ (Fiscal Year) 2023 อีกต่อไป” Ubisoft กล่าวว่าแม้พวกเขากำลังประสบปัญหาในการสร้างเกม Prince of Persia: The Sands of Time Remake จริง แต่เกมดังกล่าวยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยฝีมือของทีมงาน Ubisoft Montreal ที่ได้นำโครงการมาสานต่อจาก Ubisoft Pune และ Ubisoft Mumbai “พวกเราภูมิใจในผลงานที่ Ubisoft Pune, Ubisoft Mumbai สร้างไว้ และ Ubisoft […]

6 Jun 22 11:54 am

next

End of content

No more pages to load

Back to top