Tag: BEYOND MEDUSA’S GATE

เกม VR หนีออกจากห้องเกมใหม่: “BEYOND MEDUSA’S GATE” พร้อมให้เล่นแล้วกว่า 100 แห่งทั่วสหรัฐฯ และยุโรป

วันนี้ Ubisoft ได้แถลงว่า Beyond Medusa’s Gate ซึ่งเป็นประสบการณ์หลบหนีออกจากห้องแบบ VR ประจำแต่ละสถานที่