มาดู 29 สกินปืนใหม่ใน Survivor Pass: Vikendi


หลังจากที่ตัวเกม PUBG ได้รับการอัพเดทครั้งที่ 24 ก็ได้นำเอาแผนที่ Vikendi พร้อมกับเอา Survivor Pass: Vikendi เข้ามาในเกมด้วยและแน่นอนว่า Survivor Pass จะต้องมีสกินปืนสวย ๆ เอาเข้ามาเพื่อให้ผู้เล่นปลดล็อคเป็นเจ้าของกัน ลองมาดู 29 สกินปืนใหม่ใน Survivor Pass: Vikendi กัน

ปืน SKS ลาย Velocity : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 2

ปืน UZI ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 8

ปืน QBZ ลาย Crimson Snowflake : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 10

ปืน UMP9 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 14

ปืน R1895 ลาย Frostbite : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 16

ปืน AUG ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 17

ปืน AWM ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 19

ปืน P92 ลาย Velocity : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 24

ปืน M16A4 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 30

ปืน Kar98K ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 34

ปืน P92 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 40

ปืน Win94 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 48

ปืน AKM ลาย Velocity : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 52

ปืน VSS ลาย Frostbite : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 57

ปืน R45 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 57

ปืน SKS ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 67

ปืน Tommy Gun ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 75

ปืน S12K ลาย MadDog : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 78

ปืน Kar98K ลาย Frostbite : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 80

ปืน M24 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 81

ปืน Vector ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 86

ปืน P18C ลาย Crimson Snowflake : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 91

ปืน UMP9 ลาย MadDog : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 95

ปืน M416 ลาย Crimson Snowflake : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi เลเวล 98

ปืน M416 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi Premium Mission

ปืน SCAR-L ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi Coupon Shop

ปืน M16A4 ลาย MadDog : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi Coupon Shop

ปืน M249 ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi Coupon Shop

ปืน Sawed-Off ลาย Arctic Digital : ปลดล็อคได้จาก Survivor Pass: Vikendi Coupon Shop

นี่ก็คือ 29 สกินปืนทั้งหมดที่คุณจะมสามารถปลดล็อคได้โดยการเพิ่มเลวลของ Survivor Pass: Vikendi ซึ่งจะทำให้คุณมีสกินปืนสุดเท่ไว้ใช้ในแผนที่หิมะ แผนที่ใหม่นี้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็ลองตัดสินใจกันดูใหม่