Tag: Mobile Games

แบบสำรวจเผย เกมเมอร์มือถือกว่า 33% ถูกกำจัดการเล่นด้วย “สเปค” เครื่องของตัวเอง

แบบสำรวจเกมเมอร์สายมือถือเผย กว่า 33% จำเป็นต้องเลือกเล่นเกมตาม "สเปค" มือถือที่พวกเขามีอยู่ ด้านแนวโน้มของเกมมือถือในอนาคตยังคงต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผลการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ gamesindustry.biz ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Facebook IQ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อเกมเมอร์ในการเลือกเล่นเกมมือถือต่าง ๆ โดยพบว่าส่วนใหญ่แล้วผู้คนมักจะติดสินใจจากแนวเกมที่จะเล่นก่อน หรือไม่ก็จากการพูดคุยกับเพื่อน ๆ หรือคนรอบตัว และรีวิวจากทางร้านและคนอื่น ...