Tag: EA Originals

EA เผย เราไม่ได้เน้นยอดขายหรือเกมประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่สนใจสตูดิโอและทีมสร้างเกมที่ดีและชัดเจนที่สุด

EA เผย เราไม่ได้เน้นยอดขายหรือเกมประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่สนใจสตูดิโอและทีมสร้างเกมที่ดีและชัดเจนที่สุด