Tag: DiRT Showdown

DiRT Showdown กาลครั้งหนึ่งเมื่อ DiRT เคยเป็นเกมแข่งรถชนแหลก

ผู้เล่นอาจไม่รู้มาก่อนว่า DiRT มีภาคสปินออฟกลายเป็นเกมแข่งรถชนแหลกที่คอเกมซิ่งไม่ต้องการ และประสบความล้มเหลวจนกลายเป็นเกมแกะดำในซีรีส์