Tag: Achievement

อยู่เฉย ๆ เขาก็รัก 7 เกมที่ให้รางวัลผู้เล่นจากการ “ไม่ต้องทำอะไรเลย”

เกมเหล่านี้ได้มอบรางวัลผู้เล่น ด้วยการให้ผ่านด่านต่าง ๆ หรือ Achievenment โดยไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจาก "นิ่ง ๆ ไว้" gอย่างเดียว