Watchman

Watchman

A man who ชื่นชอบการดูหนังซีรีส์ ไซไฟ ปรัชญา Game of Thrones และชอบเขียนวิเคราะห์เป็นชีวิตจิตใจ

Watchgame Web 02

WatchGame : ทำไมหนังที่ดัดแปลงจากเกมจึงมักห่วย ?

คำว่า 'ห่วย' อาจฟังดูแรงไปหน่อย แต่ห่วยไม่ใช่แค่ไม่ดี แต่เป็นการพูดบอกเล่าเชิงถามในใจว่า “แย่ขนาดนี้เลยหรอ?” มันเป็นคำพูดติดปากจากหลายคนที่แม้ปราศจากอคติก่อนดูแต่หลังได้ดูหนังซีรีส์ที่เป็น game adaptation ก็มักจะพูดคำๆนี้ออกมาเหมือน ๆ กันเมื่อพบว่าเรื่องนั้นมีปัญหาด้านคุณภาพแง่ใดแง่หนึ่ง จนทำให้รู้สึกทำใจล่วงหน้าไว้แล้วว่าคาดหวังอะไรไม่ได้ ในเบื้องต้นจึงได้แค่หวังให้ทำออกมาได้ดีเท่าเกม ไม่ต้องมากกว่า แต่ขอภาวนาให้ไม่น้อยกว่าก็เกินพอ นั่นสิ ทำไมกันนะ ? ทำไมมันถึงห่วยเสมอเลยล่ะ...