Tag: Warface

ผู้ให้บริการ Warface เสนอให้ทีมพัฒนาได้รับเงินส่วนแบ่ง 90% จากการขายเกม หากนำเกมวางขายใน My.Games Store

My.Games สนอให้ทีมพัฒนาเกมได้รับเงินส่วนแบ่งจากการขายเกมทั้งหมด 90% หากนำเกมวางขายใน My.Games Store และจ่ายให้แพลตฟอร์มเพียง 10%