Tag: Tips

EP1: เทคนิคการปรับแต่งภาพในเกม by MSI Notebook

  http://www.youtube.com/watch?v=9GKpHatc0OA   ผมเชื่อว่าพีซีเกมเมอร์หลายต่อหลายคนใช้งาน Notebook ในการเล่นเกม แน่นอนครับว่ามันต้องมีทั้งรุ่นระดับสูงสุด High End และระดับกลางๆ ผมจะไม่พูดถึงระดับล่างๆ เพราะว่าขึ้นชื่อว่า Notebook Gaming อย่างน้อยต้องระดับ Core i5 + การ์ดจอแยกระดับกลางๆ ขึ้นมาแน่นอนครับ ...