Tag: Super Dragon Ball Heroes: World Mission

รีวิว Super Dragon Ball Heroes: World Mission

หลังจากระยะเวลาห่างนานถึง 8 ปี ในที่สุดเกมนี้ก็ได้รับการพอร์ตลง PC แล้วเกมนี้มีดีอย่างไรบ้าง มาพบกับบทความรีวิวเกมการ์ดลูกบอล 7 ลูกกัน