Tag: Slow Burn Game

Slow Burn Game เพราะเกมไม่ใช่การแข่งขัน เกมเหล่านี้จึงดำเนินไปแบบช้า ๆ

Slow Burn Game หรือเกมที่ต้องการให้ผู้เล่นได้ซึมซับกับตัวเกมอย่างเต็มที่ด้วยระบบเกมเพลย์ หรือการดำเนินเนื้อเรื่องแบบช้า ๆ