Tag: Sercret Ending

7 ฉากจบลับเกมที่ต้องใช้ความพยายาม “รากเลือด” ในการปลดล็อก

เกมบางเกมอาจต้องใช้ความพยายามอย่าง "รากเลือด" ในการปลดล็อกฉากจบ จนเกมเมอร์หลายคนต้องท้อ แล้วจะมีฉากจบอะไรบ้าง ก็สามารถรับชมได้เลย