Naruto: Shippuden: Ultimate Ninja Storm

Bandai Namco ได้จดทะเบียนการค้า “Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS” ในยุโรป คาดอาจเป็นเกมภาคใหม่

เกม Naruto กำลังมีภาคใหม่ ? สื่อเกม Gematsu ได้รายงานค้นพบว่า Bandai Namco มีการจดทะเบียนการค้า “Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS” ในฝั่งยุโรป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกลงเว็บไซต์ euipo.europa.eu แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกม แต่คาดเดาว่า Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm ภาคใหม่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และหากอ้างอิงจากเกมภาคเก่าหลายภาค มีความเป็นไปได้ว่าตัวเกมพัฒนาโดยทีมงาน CyberConnect2 เจ้าเดิม อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS จะออกมาเป็นเกมแนวอะไร จนถึงตอนนั้น ถ้าหากมีข่าวสารเกมที่น่าสนใจ ทางทีมงาน GamingDose จะรายงานกันต่อไป

15 Nov 22 12:24 pm

next

End of content

No more pages to load

Back to top