Tag: Naruto: Shippuden: Ultimate Ninja Storm

Naruto

Bandai Namco ได้จดทะเบียนการค้า “Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS” ในยุโรป คาดอาจเป็นเกมภาคใหม่

เกม Naruto กำลังมีภาคใหม่ ? สื่อเกม Gematsu ได้รายงานค้นพบว่า Bandai Namco มีการจดทะเบียนการค้า "Ultimate Ninja Storm CONNECTIONS" ในฝั่งยุโรป ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกลงเว็บไซต์ euipo.europa.eu แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกม แต่คาดเดาว่า Naruto ...