Tag: Isles of Adalar

เปิดตัว Isles of Adalar เกม RPG เปิดโลกกว้างน้องใหม่ สามารถเล่น Singleplayer หรือ CO-OP กับเพื่อนได้

เปิดตัว Isles of Adalar เกม RPG เปิดโลกกว้าง โดยทีมพัฒนาเกมเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยพลังแพชชัน สามารถเล่น Singleplayer หรือ CO-OP กับเพื่อนได้