Tag: Google I/O

Google ยกเลิกจัดอีเวนท์ I/O 2020 เปลี่ยนรูปแบบงานเป็นไลฟ์สตรีม เนื่องจากความกังวลของการระบาดไวรัส COVID-19

ผู้เข้าร่วมงาน Google I/O 2020 หลายคนได้รับอีเมลจากทาง Google กล่าวว่าบริษัทมีการตัดสินใจยกเลิกจัดงานอีเวนท์ I/O ประจำปี 2020 ซึ่งเป็นงานประชุมสำหรับนักพัฒนาที่จะจัดขึ้นใน 12-14 พฤษภาคมนี้ เนื่องจากความวิตกกังวลของการระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมีการปรับรูปแบบงานเป็นการไลฟ์สตรีมแทน สำหรับผู้ที่ซื้อตั๋วเข้าร่วม Google I/O ...