Tag: GIF

Stephen Wilhite

Stephen Wilhite ผู้ให้กำเนิดไฟล์ภาพเคลื่อนไหว GIF เสียชีวิตในอายุ 74 ปี

ข่าวเศร้าสำหรับการจากไปของบุคคลสำคัญในวงการนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ล่าสุด Stephen Wilhite ผู้ให้กำเนิดนามสกุลภาพเคลื่อนไหว GIF ได้เสียชีวิตแล้วในอายุ 74 ปี โดยมีสาเหตุเพราะเกิดโรคแทรกซ้อน จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 Stephen Wilhite เป็นอดีตพนักงานบริษัทอินเทอร์เน็ต CompuServe ในช่วงปี 1980 โดยเขาได้ผลิตผลงานเด่น ก็คือสร้างนามสกุลภาพเคลื่อนไหว ...