Tag: Game For Learning

Assassin's Creed

ศธ.สหรัฐอเมริกาตั้งเป้าดึงเกมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งเป้านำวิดีโอเกมส์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนในแผนงานระบบการศึกษา Assassin's Creed ถ้าหากจะพูดว่าเด็กวัยเรียนในปัจจุบันนั้นใช้เวลาไปกับการเล่นเกมมากเทียบเท่ากับการเรียนหนังสือในโรงเรียนเลยก็คงจะไม่ผิดนัก  ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นข้อเท็จจริงตรงนี้และมองว่าวิดีโอเกมส์คือโอกาสอันดีที่จะสามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันได้ "หากคุณมองดูวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนในปัจจุบันแล้ว กว่าที่พวกเขาจะเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาไปนั้นแต่ละคนก็ใช้เวลาในการเล่นเกมไปร่วม 10,000 ชั่วโมงแล้วในค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเท่าๆกันกับการที่พวกเขาจะต้องใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียน คุณลองนึกดูถ้าหากสองสิ่งนี้สามารถโยงเข้าหากันหรือมีจุดร่วมที่เข้ากันได้จะเป็นอย่างไร" - Erik Martin ประธานเจ้าหน้าที่โครงการ Game For Learning จากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสหรัฐอเมริกา ...