Tag: Filipino Champ

Filipino Champ อดีตแชมป์ EVO ถูกแบนการแข่งขันเกมต่อสู้หลายรายการ หลังทวีตล้อเลียนคนผิวสี

Filipino Champ อดีตแชมป์เปียน EVO และหนึ่งในผู้เล่น Marvel vs. Capcom 3 ฝีมือเก่งกาจที่สุด ถูกลงโทษแบนการแข่งขันเกมต่อสู้หลายรายการ