Tag: ESRB

Gd Template (1)

เข้าใจเรตติ้ง ESRB ใช้อ้างอิงว่าเกมที่คุณเล่นรุนแรงแค่ไหน

ESRB หรือ Entertainment Software Rating Board เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง ที่ทำหน้าที่คอยกำหนดเรตติ้งวิดีโอเกมในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ว่าเกมที่ลูก ๆ กำลังเล่น มีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยหรือไม่ แม้แต่ละประเทศ แต่ละโซนมีเกณฑ์การให้เรตติ้งเกมที่แตกต่างกัน แต่ ESRB คาดว่าเป็นเรตติ้งที่มีความเป็นสากล และถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงมากที่สุดแล้ว ซึ่งแน่นอน ...

ESRB เพิ่มรายละเอียดของการจัดเรทเกมใหม่ โดยจะมีการระบุว่าเกมนั้นมี Loot Box ด้วยหรือไม่

ปรับกันแบบมโหฬารสำหรับรูปแบบการจัดเรทแบบใหม่ของ ESRB Rating หรือหน่วงงานการจัดเรทเกมของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่มรายละเอียดใหม่ให้รู้ว่าเกมที่เล่นนั้นมีระบบการซื้อ Loot box อยู่ในเกมหรือไม่อย่างไร