Tag: Entertainment Software Association

girl-gamer

ผลสำรวจชี้เกมเมอร์อเมริกันสัดส่วนชาย-หญิงแทบไม่ต่างกัน

ESA เปิดเผยข้อมูลรายงานเกี่ยวกับ"ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม"ซึ่งรวมไปถึงความแตกต่างของเกมเมอร์ชายและหญิงที่น่าสนใจ สมาคมซอฟท์แวร์และสื่อบันเทิง (ESA) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการปล่อยรายงานชุด"ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม" โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับด้านของยอดขายวิดีโอเกม , ประชากรและข้อมูลการใช้งานซึ่งอ้างอิงจากรายงานฉบับดังกล่าวทำให้เราได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจว่าชาวอเมริกันกว่า 59% นั้นเล่นวิดีโอเกมโดย 51% จากประชากรทั้งหมดมีเครื่องเล่นเกมคอนโซลไว้ในครอบครองโดยมักจะมีเป็นจำนวน 2 เครื่อง   โดยข้อมูลของประชากรยังบอกอีกว่าในเกมเมอร์ทั้งหมดของประเทศนั้นเป็นผู้ชายกว่า 52% และเป็นผู้หญิงถึง 48% เลยทีเดียว "เมื่อเทียบช่วงอายุกันแล้วเกมเมอร์ที่อายุเกิน ...