Tag: Dark Horse Comics

Embracer บริษัทแม่ของ Gearbox Software เข้าซื้อกิจการของ Dark Horse Comics แล้ว

Embracer Group กลุ่มทุนทางธุรกิจจากประเทศสวีเดน และเป็นบริษัทแม่ของบริษัทเกมมากมายอย่าง Gearbox Software, Koch Media, Saber Interactive และ THQ Nordic ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ทำการเข้าซื้อกิจการของ Dark Horse Comics ผู้จัดจำหน่ายหนังสือการ์ตูนคอมิกส์ชื่อดังมากมายอย่าง Hellboy, 300 ...