Tag: Cyberprank 2069

Cyberprank 2069 ถูกนำออกจากหน้าร้านค้า Steam แล้ว

ทุกวันนี้เหมือนเป็นเทรนด์ที่เรามักจะได้เห็นเกมทุนต่ำที่ออกมาหวังสร้างกระแสในหน้าร้่นค้า Steam อยู่มากมายเต็มไปหมด จนบางครั้งก็สร้างความเข้าใจผิดทำให้บางคนเผลอซื้อมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และก็มีกรณีที่เกมเหล่านี้ถูกอุ้มหายออกไปจากหน้าร้านค้าของ Steam อย่างเช่นเกม Cyberprank 2069 เกมนี้