Tag: Bolsomito 2K18

Bolsomito 2K18

รัฐบาลบราซิลร้อง! ขอถอดเกมสร้างความเกลียดชังต่อนักการเมืองใน Steam

นโยบายเสรียุคใหม่ของ Steam ดูเหมือนจะทำพิษซะแล้ว เพราะว่าล่าสุดรัฐบาลของประเทศบราซิลได้ร้องขอถอดเกม และขออนุญาติสอบสวนเกมเจ้าปัญหาที่มีลักษณะเชิงเสียดสีและจู่โจมนักการเมือง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายต่อการเลือกตั้งบราซิลปี 2018 ที่กำลังดำเนินการหาเสียงลงคะแนนอยู่ตอนนี้