Tag: Batman: Arkham Origins – Cold Cold Heart DLC

REVIEW: Batman: Arkham Origins – Cold, Cold Heart DLC

กำเนิดมนุษย์เยือกแข็งกับตัวเสริมสุดเยือกเย็น ชื่อของ Mr. Freeze หรือ Dr. Victor Fries มีให้เห็นผ่านหูผ่านตาตั้งแต่ Arkham Asylum (2009) และปรากฏเต็มตัวใน Arkham City (2011) ในฐานะบอสของฉาก ก่อนที่จะกลับมาให้เห็นอีกครั้งในช่วงปฐมกาลของซีรีย์ในฐานะเจ้าของ DLC ที่เป็นตัวสื่อความหมายของชื่อ ...